TVP Polonia

Dzisiaj
20:20-21:05
Czas honoru 4 - (68%)
21:05-22:05Czas honoru 4
22:05-22:35Polonia 24
22:35-23:00Res Poloniae. O Polsce z oddali
23:00-23:30Wicina przerwane dziedzictwo
23:30-0:00Remiza. Zawsze w akcji
Jutro
0:00-0:35Midnight News
0:35-1:00Gra słów. Krzyżówka
1:00-1:30Studio Wschód
1:30-2:00Wiadomości
2:00-2:04Sport
2:04-2:10Studio Lwów
2:10-2:40Polonia 24
2:40-3:25Ojciec Mateusz 26
3:25-3:30Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
3:30-4:15Rozróby u Kuby
4:15-4:45Barwy szczęścia
4:45-5:30W powiększeniu
5:30-6:00Midnight News
6:00-6:30Polonia 24
6:30-6:55Pożyteczni.pl
6:55-7:15Co dalej
7:15-7:30World News Flash
7:30-7:55Pytanie na śniadanie - pobudka
7:55-10:35Pytanie na śniadanie
10:35-10:45Panorama
10:35-10:40Panorama
10:40-11:10Pytanie na śniadanie
10:45-11:10Pytanie na śniadanie
11:10-11:30Kamperem po południu
11:30-12:00Barwy szczęścia
12:00-12:15Wiadomości
12:15-13:05Czas honoru 4
13:05-14:05Czas honoru 4
14:05-15:00Giganci historii
15:00-15:15Wiadomości
15:15-15:30World News Flash
15:30-15:50Powroty
15:50-15:55Ale talent
15:55-16:00Halo, halo
16:00-16:30Remiza. Zawsze w akcji
16:30-17:00Barwy szczęścia
17:00-17:20Teleexpress
17:20-17:50Studio Wschód
17:50-18:20Gra słów. Krzyżówka
18:20-18:30Prasa donosi
18:30-18:50Informacje kulturalne
18:50-19:10Nad Niemnem
19:10-19:30Studio Lwów
19:30-20:05Wiadomości
20:05-20:10Sport
20:10-20:20Pogoda
20:20-21:10Ojciec Mateusz 9
21:10-22:05Ojciec Mateusz 9
22:05-22:35Polonia 24
22:35-23:30Polski Londyn
23:30-0:00Remiza. Zawsze w akcji
Pojutrze
0:00-0:35Midnight News
0:35-1:00Gra słów. Krzyżówka
1:00-1:10Polacy światu
1:10-1:30Studio Lwów
1:30-2:00Wiadomości
2:00-2:05Sport
2:05-2:10Pogoda
2:10-2:40Polonia 24
2:40-3:30Na dobre i na złe
3:30-4:30Drogi wolności
4:30-5:00Barwy szczęścia
5:00-5:30Uwierzyliśmy w siebie. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny
5:30-6:00Midnight News
6:00-6:30Polonia 24
6:30-7:00Qulszoł - kulinarne potyczki
7:00-7:15Smaki polskie
7:15-7:30World News Flash
7:30-7:55Pytanie na śniadanie - pobudka
7:55-10:35Pytanie na śniadanie
10:35-10:40Panorama
10:40-11:10Pytanie na śniadanie
11:10-11:30Studio Lwów
11:30-12:00Barwy szczęścia
12:00-12:15Wiadomości
12:15-13:05Ojciec Mateusz 9
13:05-13:55Ojciec Mateusz 9
13:55-15:00Polski Londyn
15:00-15:20Wiadomości
15:20-15:35World News Flash
15:35-15:40Rodzina Treflików
15:40-16:00Nela Mała Reporterka
16:00-16:30Remiza. Zawsze w akcji
16:30-17:00Barwy szczęścia
17:00-17:20Teleexpress
17:20-17:50My, terytorialsi
17:50-18:20Gra słów. Krzyżówka
18:20-18:30Studio Lwów
18:30-18:50Informacje kulturalne
18:50-19:10Kierunek Zachód
19:10-19:30Magazyn z Wysp
19:30-20:05Wiadomości
20:05-20:10Sport
20:10-20:20Pogoda
20:20-21:10Dom nad rozlewiskiem
21:10-22:05Miłość nad rozlewiskiem
22:05-22:35Polonia 24
22:35-23:30Magazyn Ekspresu Reporterów
23:30-0:00Remiza. Zawsze w akcji