TVP Info

Dzisiaj
3:20-4:15
Filmy dokumentalne TVP Info - (29%)
3:25-4:13
Skazani na Sybir - (22%)
4:13-5:05Ukraińska modlitwa
4:15-5:10Filmy dokumentalne TVP Info
5:05-5:28Reportaż TVP Info
5:10-5:28Reportaż TVP Info
5:28-5:55Magazyn śledczy Anity Gargas
5:55-5:59Powitanie - Poranek: Serwis Info
5:59-6:05Serwis Info
5:59-6:01Powitanie - Wstaje dzień
6:01-6:16Serwis Info
6:05-6:08Pogoda Info
6:08-6:20Wstaje dzień
6:16-6:20Wstaje dzień
6:20-6:27Pogoda Info
6:20-6:30Wstaje dzień
6:27-6:30Wstaje dzień
6:30-6:35Serwis Info
6:30-6:36Serwis Info
6:35-6:53Wstaje dzień
6:36-6:39Pogoda Info
6:39-6:50Wstaje dzień
6:50-7:00Wstaje dzień
6:53-7:00Pogoda Info
7:00-7:21Serwis Info
7:21-7:29Pogoda Info
7:29-7:51Serwis Info
7:51-7:59Pogoda Info
7:59-8:22Serwis Info
8:22-8:30Pogoda Info
8:30-9:15W kontrze
9:15-9:41Serwis Info
9:15-9:40Serwis Info
9:40-9:50Pogoda Info
9:41-9:50Pogoda Info
9:50-10:59Woronicza 17
10:59-11:22Serwis info weekend
11:22-11:29Pogoda Info
11:29-11:50Serwis info weekend
11:50-12:30Salon dziennikarski
12:30-12:49Serwis info weekend
12:49-12:59Pogoda Info
12:59-13:29Serwis info weekend
13:29-13:51Serwis info weekend
13:29-13:52Serwis info weekend
13:51-13:59Pogoda Info
13:52-13:59Pogoda Info
13:59-14:29Serwis info weekend
14:29-14:53Serwis info weekend
14:29-14:52Serwis info weekend
14:52-15:00Pogoda Info
14:53-15:00Pogoda Info
15:00-15:29Debata Senior
15:29-15:54Serwis info weekend
15:29-15:53Serwis info weekend
15:53-16:00Pogoda Info
15:54-16:00Pogoda Info
16:00-16:29Okiem wiary
16:29-17:00Serwis info weekend
17:00-17:15Teleexpress
17:15-17:30Teleexpress Extra
17:30-17:45Teleexpress na deser
17:45-18:01Serwis info weekend
18:01-18:18Panorama
18:18-18:25Serwis info weekend
18:25-18:50Studio Zachód
18:50-19:05INFO V4+
19:05-19:30Głębia ostrości
19:30-19:58Wiadomości
19:58-20:13Gość Wiadomości
20:13-21:00Minęła dwudziesta
21:00-21:30W pełnym świetle
21:30-21:42Serwis info weekend
21:42-21:50Pogoda Info
21:50-23:00Strefa starcia
23:00-23:55INFO wieczór
23:55-0:03Serwis info weekend
Jutro
0:03-0:31Wiadomości
0:31-0:58Gość Wiadomości
0:58-1:07Pogoda Info
1:07-2:10Woronicza 17
2:10-3:00Minęła dwudziesta
3:00-3:21Serwis dla Polonii
3:21-3:27Pogoda Info
3:27-4:32Pomnik
4:32-4:45Reportaż TVP Info
4:45-5:13Głębia ostrości
5:13-5:35Agrobiznes
5:35-5:39Powitanie - Poranek: Serwis Info
5:39-5:57Serwis Info
5:57-5:59Agropogoda
5:59-6:05Serwis Info
6:05-6:08Pogoda Info
6:08-6:20Wstaje dzień
6:20-6:30Wstaje dzień
6:30-6:36Serwis Info
6:36-6:39Pogoda Info
6:39-6:51Wstaje dzień
6:51-7:00Wstaje dzień
7:00-7:12Serwis Info
7:12-7:51Jedziemy
7:51-7:56Agrobiznes
7:56-8:00Agropogoda
8:00-8:15Jedziemy dalej
8:15-8:18Serwis Info
8:18-9:00Minęła ósma
9:00-9:11Serwis Info
9:11-10:00Minęła dziewiąta
10:00-10:21Serwis Info
10:21-10:29Pogoda Info
10:29-10:51Serwis Info
10:51-10:59Pogoda Info
10:59-11:29Serwis Info
11:29-11:51Serwis Info
11:51-12:00Pogoda Info
12:00-13:29Info Raport
13:29-13:50Serwis Info
13:50-13:59Pogoda Info
13:59-14:29Serwis Info
14:29-14:49Serwis Info
14:49-14:59Pogoda Info
14:59-15:29Serwis Info
15:29-16:25Info dzień
16:25-16:30Pogoda Info
16:30-17:00Koronawirus. Szczepionka
17:00-17:15Teleexpress
17:15-17:30Teleexpress Extra
17:30-18:00O co chodzi
18:00-18:19Panorama
18:19-18:37Serwis Info
18:37-19:30O tym się mówi
19:30-19:58Wiadomości
19:58-20:13Gość Wiadomości
20:13-21:00Minęła dwudziesta
21:00-21:25Nie da się ukryć
21:25-21:41Serwis Info
21:41-21:50Pogoda Info
21:50-22:25W tyle wizji
22:25-22:30Serwis Info
22:30-23:00W tyle wizji extra
23:00-23:30INFO wieczór
23:30-23:55W akcji
23:55-0:03Serwis Info
Pojutrze
0:03-0:31Wiadomości
0:31-0:56Gość Wiadomości
0:56-1:00Pogoda Info
1:00-1:55Minęła dwudziesta
1:55-2:30W tyle wizji
2:30-2:35Serwis Info
2:35-3:00W tyle wizji extra
3:00-3:16Serwis dla Polonii
3:16-3:20Pogoda Info
3:20-3:47O co chodzi
3:47-4:13Filmy dokumentalne TVP Info
4:13-4:46Taśmy bezpieki
4:46-5:17Taśmy bezpieki
5:17-5:35Agrobiznes
5:35-5:39Powitanie - Poranek: Serwis Info
5:39-5:57Serwis Info
5:57-5:59Agropogoda
5:59-6:05Serwis Info
6:05-6:08Pogoda Info
6:08-6:20Wstaje dzień
6:20-6:30Wstaje dzień
6:30-6:36Serwis Info
6:36-6:39Pogoda Info
6:39-6:51Wstaje dzień
6:51-7:00Wstaje dzień
7:00-7:12Serwis Info
7:12-7:51Jedziemy
7:51-7:56Agrobiznes
7:56-8:00Agropogoda
8:00-8:15Jedziemy dalej
8:15-8:18Serwis Info
8:18-9:00Minęła ósma
9:00-9:11Serwis Info
9:11-10:00Minęła dziewiąta
10:00-10:21Serwis Info
10:21-10:29Pogoda Info
10:29-10:51Serwis Info
10:51-10:59Pogoda Info
10:59-11:29Serwis Info
11:29-11:51Serwis Info
11:51-12:00Pogoda Info
12:00-13:29Info Raport
13:29-13:50Serwis Info
13:50-13:59Pogoda Info
13:59-14:29Serwis Info
14:29-14:49Serwis Info
14:49-14:59Pogoda Info
14:59-15:29Serwis Info
15:29-16:25Info dzień
16:25-16:30Pogoda Info
16:30-17:00Koronawirus. Szczepionka
17:00-17:15Teleexpress
17:15-17:30Teleexpress Extra